Oplossingen bedenken voor problemen van wereldformaat

Water

Iedereen heeft recht op schoon drinkwater en sanitair. Kies je dit thema, dan zorgen jullie daar misschien wel voor!

Voedsel

Wereldhonger neemt af, maar we hebben in de toekomst nog veel meer voedsel nodig. Wordt dit jullie bright idea?

Energie

Iedereen heeft recht op schonere en betaalbare energie. Gaat jullie oplossing daar voor zorgen?

Top