Algemene Informatie
& Voorwaarden voor Deelname

Generation Discover Bright Ideas Challenge (“Bright Ideas Challenge”)

Aanmelden & deelname

 • De Bright Ideas Challenge is voor leerlingen van groep 7 en 8 van het primair onderwijs.
 • Aanmelden voor de Bright Ideas Challenge kan alleen via de website https://brightideas.generationdiscover.nl/
 • De leerkracht van de klas geeft zich op voor de Bright Ideas Challenge en stuurt de uiteindelijke bijdrage in van zijn/haar groepen.
 • Per klas mogen meerdere groepen deelnemen aan de Bright Ideas Challenge.
 • Na inschrijving ontvangt de leerkracht het lespakket van Shell. Hiermee is de deelname aan de Bright Ideas Challenge nog niet verzekerd. Deelname aan de Bright Ideas Challenge is pas officieel na ontvangstbevestiging van de bijdrage aan de Bright Ideas Challenge 2020.
 • Deelname aan de Bright Ideas Challenge is uitgesloten voor scholen die zijn gevestigd buiten Nederland. Het opvragen van het lespakket en het volgen van de lessen is wel beschikbaar voor scholen buiten Nederland.
 • Insturen van een bijdrage aan de Bright Ideas Challenge kan alleen middels het daarvoor bestemde platform https://brightideas.generationdiscover.nl/ via een Powerpoint of PDF bestand.
 • De Bright Ideas Challenge 2019 – 2020 loopt van 1 oktober 2019 en eindigt op 20 maart 2020.
 • Bijdragen die na het verstrijken van de deadline worden ingezonden, worden uitgesloten van beoordeling door de jury en deelname aan de Bright Ideas Challenge 2020.

Bekendmaking finalisten, winnaars & prijs

 • De 15 finalisten teams worden in april 2020 bekend gemaakt. De contactpersonen van de teams van destbetreffende deelnemende scholen worden hiervan op de hoogte gebracht via email.
 • De 15 finalisten teams krijgen een Tech-bootcamp op locatie. Nadere informatie over de Tech-bootcamp wordt aan de finalisten teams bekend gemaakt. Vervoer hiervoor wordt verzorgd en betaald door Shell Nederland B.V.
 • De winnaars van de Bright Ideas Challenge 2020 worden bekend gemaakt tijdens een daarvoor georganiseerde prijsuitreiking. De exacte datum en tijd van dit evenement worden later bekend gemaakt. Voor de finalisten en hun klas wordt toegang en vervoer georganiseerd door en op kosten van Shell Nederland B.V.
 • Shell behoudt zich het recht voor om de invulling van de Tech-bootcamp en de keuze van de datum van dit evenement te wijzigen.
 • Shell behoudt zich het recht voor om de invulling van de prijsuitreiking en de keuze van de datum van dit evenement te wijzigen.
 • Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Algemeen

 • De organisator van de Bright Ideas Challenge is Shell Nederland B.V.
 • De intellectuele eigendomsrechten op alle bijdragen aan de Bright Ideas Challenge blijven eigendom van de deelnemende leerlingen/uitvinders.
Top