Algemene Informatie
& Voorwaarden voor Deelname

Generation Discover bright ideas challenge (“bright ideas challenge”)

Aanmelden & deelname

 • De bright ideas challenge is voor leerlingen van groep 7 en 8 van het primair onderwijs.
 • Aanmelden voor de bright ideas challenge kan alleen via de website https://brightideas.generationdiscover.nl/
 • De leerkracht van de klas geeft zich op voor de bright ideas challenge en stuurt de uiteindelijke bijdrage in van zijn/haar groepen.
 • Per klas mogen meerdere groepen deelnemen aan de bright ideas challenge.
 • Na inschrijving ontvangt de leerkracht het lespakket van Shell. Hiermee is de deelname aan de bright ideas challenge nog niet verzekerd. Deelname aan de bright ideas challenge is pas officieel na ontvangstbevestiging van de bijdrage aan de bright ideas challenge 2020/2021.
 • Deelname aan de bright ideas challenge is uitgesloten voor scholen die zijn gevestigd buiten Nederland. Het opvragen van het lespakket en het volgen van de lessen is wel beschikbaar voor scholen buiten Nederland.
 • Insturen van een bijdrage aan de bright ideas challenge kan alleen middels het daarvoor bestemde platform https://brightideas.generationdiscover.nl/ via een Powerpoint of PDF bestand.
 • De bright ideas challenge 2020/2021 loopt van 1 september 2020 tot en met 12 mei 2021.
 • De deadline voor inzenden van de ideeën is 12 mei 2021. Bijdragen die na het verstrijken van de deadline worden ingezonden, worden uitgesloten van beoordeling door de jury en deelname aan de bright ideas challenge 2020/2021.

Bekendmaking finalisten, winnaars & prijs

 • De 15 finalistenteams worden in mei 2021 bekendgemaakt. De contactpersonen van de teams van destbetreffende deelnemende scholen worden hiervan op de hoogte gebracht via e-mail.
 • De 15 finalistenteams ontvangen een uitnodiging voor een finale evenement. Nadere informatie wordt aan de leerkrachten van de finale teams bekendgemaakt.
 • De winnaars van de bright ideas challenge 2020/2021 worden bekendgemaakt tijdens een daarvoor georganiseerde prijsuitreiking.
 • Shell behoudt zich het recht voor om de invulling van de tech bootcamp/het finale evenement en de keuze van de datum van dit evenement te wijzigen.
 • Shell behoudt zich het recht voor om de invulling van de prijsuitreiking en de keuze van de datum van dit evenement te wijzigen.
 • Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Algemeen

 • De organisator van de bright ideas challenge is Shell Nederland B.V.
 • De intellectuele eigendomsrechten op alle bijdragen aan de bright ideas challenge blijven eigendom van de deelnemende leerlingen/uitvinders.
Top